Posted by: Ron DuBour | September 30, 2015

Sleeping with the Moon (a translation)~by Temy Hoang


I learned of Jeff Schwaner’s Full Moon Social from reading Robert Okaji’s wonderful poetry blog.

I thought I would translate one of the many beautiful Vietnamese poems about the moon into English, before attempting to write a piece my own.
Here is my interpretation and adaptation of the poem “Sleeping with the Moon” written in 1938 by a well-known Vietnamese poet – Hàn Mặc Tử.

 

Sleeping with the Moon (a translation)

 

Sleeping with the Moon (by Hàn Mặc Tử)

I’m over the moon and
want to fly among the clouds
Am I not cut out to be a poet
thirsty for the moon and love?

I chase the sun alighting,
singing, shining on the trees
and on the rosy-cheeked maiden
filled with innocent love in her heart
The wind sends the love song
soaring to the sky
the verses dancing among the clouds

I see myself in the moment
The moonlight is embracing the pond
Words of love are floating
in the silver mist
then cascade down the well

I drink a handful of water from the creek
Ignoring the cold I walk up
to the hill and fall asleep
covered with a blanket of moonlight
over my body it sparkles

 

💛💛💛💛💛💛💛

Ngủ Với Trăng (Hàn Mặc Tử)

Ta không nhấp rượu
Mà lòng ta say
Vì lòng nao nức muốn
Ghì lấy đám mây bay
Té ra ta vốn làm thi sĩ
Khát khao trăng gió mà không hay
Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy
Trên sóng cành, sóng áo cô gì má đỏ hây hây
Ta rình nghe niềm ý bâng khuâng trong gió lảng
Với là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây
Gió nâng khúc hát lên cao vút
Vần thơ uốn éo lách từng mây
Ta hiểu ta rồi, trong một phút
Lời tình chơi vơi giữa sương bay
Tiếng vàng rơi xuống giếng
Trăng vàng ôm bờ ao
Gió vàng đang xao xuyến
Áo vàng bởi chị chưa chồng đã mặc đi đêm
Theo tôi đến suối xa miền
Cởi thơ, cởi mộng, cởi niềm yêu thương
Mây trôi lơ lửng trên giòng nước
Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: